The Power Of Change

The Universe wants to make one thing very clear to you.  You can affect change!  You have always had the ability to do this, however, your society has done everything in its power to say you cannot.  How many times have you heard that one person is unable to do anything?  How many times have you heard that one voice does not matter?  The truth of that matter is…one person, one voice can be the catalyst that begins and keeps a change moving in a positive direction.

It is comparable to your own personal growth.  Thoughts and wishes are good; however, action is needed to complete a goal.  Please remember…you are much more powerful than you give yourself credit for.  Within you is a Divine Spark that can brighten even the darkest corner.  You can change your world.  It is just a matter of believing.  The Universe believes in you, it is time to start believing in yourself. ~ Creator

Advertisement

9 thoughts on “The Power Of Change

  1. Mor Alev says:

    Reblogged this on Mor Alev and commented:
    Değişme Gücü
    Evren tek bir şeyi sizlere çok açık ve net bir şekilde bildirmek istiyor. Siz değişimi etkileyebilirsiniz! Her zaman bunu yapma beceriniz vardı ancak toplumunuz yapamayacağınızı söylemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Kaç defa tek bir kişinin bir şeyi başaramayacağını duydunuz? Kaç defa tek bir sesin önemli olmadığını duydunuz? Meselenin aslı ise şudur; bir insan, bir ses değişimi başlatan katalizör olabilir ve onun olumlu yönde ilerlemesini sağlayabilir.
    Bu kendi kişisel gelişiminize benzer. Düşünce ve dilekler iyidir; ancak, bir hedefi tamamlamak için hareket gerekir. Lütfen hatırlayın… kendinize layık bulduğunuzdan çok daha fazla güçlüsünüz. Dünyanızı değiştirebilirsiniz. Bu sadece inanç meselesidir. Evren size inanıyor, sizin de kendinize inanmaya başlamanızın zamanı geldi. – Yaratan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s