Challenging Moments

There will be challenging situations in your existence that will bring you to your knees.  You can choose to let it break or define you.  Please remember that you would not be where you are without those moments.  And, because of it, you are a completely amazing and beautiful creation of The Divine living linear time for the benefit of your soul. ~ Creator

Advertisements

7 thoughts on “Challenging Moments

  1. Paulus Peeters says:

    Nederlandse vertaling: uitdagende momenten.
    Er zullen uitdagende situaties in jouw bestaan zijn die je op de knieën zullen krijgen. Je kan kiezen of die je breken of maken. Denk er a.u.b. aan dat je niet zou zijn waar je bent zonder die momenten. En –om die reden- ben jij een buitengewoon verbazingwekkend en prachtig schepsel van De Goddelijke, dat lineaire tijd leeft ten gunste van je ziel. Schepper.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s