Notice, Honor, Release

Feelings are feelings………..just notice, honor and release.  Holding onto any one emotion will eventually make it a part of who you are, a static creature of your own invention.  It is far better to be free flowing as The Universe intended you to be. ~ Creator

7 thoughts on “Notice, Honor, Release

  1. Nederlandse vertaling: Neem waar, schat naar waarde, laat los.
    Gevoelens zijn gevoelens…neem er nota van, waardeer ze en laat ze los.
    Vasthouden aan gelijk welke emotie zal haar uiteindelijk tot een deel maken van wie je bent, een statisch wezen van je eigen verzinsel.
    Het is veel beter om vrij stromend te zijn zoals Het Heelal het met jou voorhad. Schepper.

  2. Reblogged this on Forever Unlimited and commented:
    This too, shall pass.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s