Your Reality

Your reality is unlike any other that has ever come before or that will come after you.  You create, destroy, build, grow and learn according to your perspective and understanding.  Do not become dismayed when others do not see what you see.  Some may empathize, others will not; that is the Divine Order of it all.  Live your reality in integrity, honesty and to the best of your ability.  It is up to others to choose to parallel yours or not….it is all about free will. ~ Creator

9 thoughts on “Your Reality

  1. Nederlandse vertaling: Jouw werkelijkheid
    Jouw werkelijkheid is verschillend van elke andere die er ooit voor jou geweest is of ooit na jou zal komen. Jij schept, vernietigt, bouwt, groeit en leert overeenkomstig jouw perspectief en begripsvermogen. Geraak niet van je stuk gebracht als anderen niet zien wat jij ziet. Sommigen kunnen zich inleven, anderen zullen dat niet. Dat is de Goddelijke Regeling van dat alles. Leef jouw werkelijkheid in onkreukbaarheid, eerlijkheid en naar best vermogen. De anderen kiezen of ze parallel lopen met die van jou of niet…het draait allemaal om vrije wil. Schepper.

  2. Shengwen says:

    My reality is all of my choices . ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s