Just Human?

Be not bound to what others feel you ‘should’. Be not bound by the limiting beliefs that miracles happen to someone else. Be not bound to the perception that you are ‘just human’. If you are able to take one thought, even one moment at a time, and look at it differently, you will be surprised how things change in your world. ~ Creator

6 thoughts on “Just Human?

  1. Reblogged this on Spiritual Warrior Path and commented:
    Creator Writings..

  2. Once more on the spot. Thank you for posting it, Jennifer!

  3. Reblogged this on NR Wishart Healing and commented:
    Becoming aware…..

  4. Nederlandse vertaling: gewoon maar menselijk?
    Wees niet beperkt tot dat waarvan anderen zeggen dat je zou ‘moeten’. Wees niet gebonden door de beperkende geloofsovertuigingen dat mirakels aan iemand anders gebeuren. Wees niet begrensd door de waarneming dat jij ‘maar menselijk’ bent. Als je in staat bent om één gedachte (onder de loep) te nemen, zelfs maar één tegelijk, en er anders naar kijkt, zal je verrast zijn hoezeer dingen veranderen in jouw wereld. Schepper.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s