The Act Of Creating

The only difference between the artist, sculptor, painter, poet, dancer, musician and you is desire.  The desire to create beauty….beauty of movement, sound, light and word.  When the desire is great it does not matter if you are ‘good enough’.  The very act of creating is good enough!  Create for the joy, create for the love, and create for the way it makes you feel.  Just as there will never be another creation like you, what you choose to bring to life will be unlike any other and that is a beautiful and wondrous thing! ~ Creator

7 thoughts on “The Act Of Creating

  1. Reblogged this on Spiritual Warrior Path and commented:
    Creator Writings..

  2. Nederlandse vertaling: De Scheppingsdaad
    Het enige verschil tussen de kunstenaar, beeldhouwer, schilder, dichter, danser, musicus en jezelf is verlangen. Het verlangen om schoonheid te scheppen…schoonheid van beweging, klank, licht en woord. Als het verlangen groot is, dan maakt het niet uit of je ‘goed genoeg’ bent. De scheppingsdaad op zich zelf is ‘goed genoeg!’ Schep voor je plezier, schep uit liefde, en schep voor wat het met je doet. Net zoals er nooit nog een andere schepping zoals jij zal zijn, zal datgene wat jij beslist om tot leven te brengen anders zijn dan alle andere en dat is een mooie en wonderlijke zaak! Schepper

  3. Virginia Castle says:

    Each experience at “Creating” we allow ourselves to give life to – is an example to others and potentially the key to unlocking their “Creativity Gene”. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s