Mirror, Mirror……

On mirrors; you have many lessons to learn.  There will be people that show up in your life to ‘push your buttons’ and make you feel uncomfortable enough to heal those parts of you.  However, do not disregard those that show up to mirror the best parts of you back to you.  Those are the people put in place as reminders that, yes, you are part of The Divine. ~ Creator

4 thoughts on “Mirror, Mirror……

  1. Reblogged this on Spiritual Warrior Path and commented:
    Creator Writings..

  2. Mor Alev says:

    Reblogged this on Mor Alev and commented:
    Ayna Ayna…
    Aynalardan öğrenecek pek çok dersiniz var. Hayatınızda bazı insanlar ortaya çıkacak, bütün sinirlerinizi alt üst edecek ve sizi o parçalarınızı şifalandırana kadar rahatsız hissettirecekler. Ancak, aynada ortaya çıkan ve en iyi parçalarınızı size yansıtanları da görmezden gelmeyin. O kişiler oraya yerleştirildiler çünkü size şunu hatırlatmak istiyorlar: Evet, siz ilahi olanın bir parçasısınız. – Yaratan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s