4 thoughts on “Embracing The Whole

  1. Nederlandse vertaling: het geheel omhelzend.
    Menselijk zijn is in contact zijn en vertrouwd zijn met alle aspecten van je zelf, Hoger en Lager. Ego en Ziel, emotioneel en geestelijk, fysiek en seksueel. Ontken gelijk welk aspect en het geheel lijdt (er onder). Schepper

  2. Reblogged this on Spiritual Warrior Path and commented:
    Creator Writings..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s